logo ecolor-bkh.info

ECOLOR BKH farba na betón hydrofóbna, elastická

Vodou riediteľná akrylátová farba ECOLOR BKH je určená na vonkajšiu finálnu úpravu zvislých betónových a
železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je paropriepustná, silne hydrofóbna, s vyšším difúznym
odporom proti prieniku COX, NOX a ďalších exhalátových zlúčenín, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a
zapríčiňujú jeho karbonatáciu, stratu pevnosti, koróziu armatúr a tým aj celkovú deštrukciu konštrukcií.

ECOLOR BKH FLEX je vodou riediteľná akrylátová farba určená pre vonkajšiu finálnu úpravu zvislých betónových
a železobetónových prvkov stavebných konštrukcií. Je hydrofóbna, s vyšším difúznym odporom voči prieniku
COX, NOX a ďalších exhalátových zlúčenín, ktoré spolu s vodou znižujú pH betónu a zapríčiňujú jeho
karbonatáciu, stratu pevnosti, koróziu armatúr a tým aj celkovú deštrukciu konštrukcií. Náter je vysoko pružný
a hydrofóbny aj za teplôt -20 °C, je schopný dlhodobo prekryť trhliny konštrukcie do 0,2 mm.

Adresa: Nanotrading s.r.o., Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
Telefon: Predaj, realizácia: 0907873533, poradenstvo: 0905422755
E-mail: cestavmat(at)gmail.com, www.cestavmat.sk